Kundens oplevelse af jeres virksomhed er nøglen til jeres succes!

Er det nemt for jeres potentielle og nuværende kunder komme i kontakt med jer på lige præcis de kanaler, som hver enkelt kunde foretrækker? Har I et samlet overblik over kundens historik og engagement med jer, uanset om kommunikationen er foregået på mail, telefon, sms eller noget helt fjerde? Og har I et samlet kundeoverblik på tværs af jeres egen organisation?

3C Communication rådgiver om løsninger til Unified Communication. Vores rådgivning tager udgangspunkt jeres forretning og organisation, jeres definition af den eller de optimale kundeoplevelser, og de it-systemer der understøtter jeres kunderejser.

Vi sikrer ikke kun, at jeres unified communication-løsning understøtter jeres forretningsstrategi. Vi sørger også for, at løsningen efter implementering kan drives på en måde i dagligdagen, som passer til jeres organisation og kompetencer.


Vores ydelser og rådgivning er målrettet kommuner, regioner og større private aktører i ind- og udland

Brancher

Vi hjælper private virksomheder og organisationer og det offentlige Danmark med at operationalisere kanalstrategien, så den understøtter en samlet kundeoplevelse, og ikke blot separate kanaler.


Kundevendte multichannel projekter med snitflader i hele organisationen

Sammenhængende kommunikation der understøtter effektive arbejdsgange

Udvikling af borgerbetjeningen – kender I jeres responsindeks?

Unified communication og digital transformation kræver livslang læring. Og det kræver et godt forhold til aktørerne i markedet.

Hos 3C Communication er vi ikke konsulenter, der påstår at vide alt. Men med + 20 års erfaring har vi oparbejdet stor indsigt og forståelse for forretningsgange og kundetilgange. Og fra vores egen tid i bl.a. TDC/Netdesign, NRGI, MindZet og Eterra har vi netværket til at fremskaffe den viden, der mangler i en given situation.

I det daglige har vi en levende dialog med leverandørerne og følger markedet tæt. Vi er den part der kan favne alle interessenter og sikre, at I får det udbytte af jeres investering, som var tiltænkt – samtidig med, at leverandøren ikke mister interessen undervejs, hvis de oplever, at I flytter scopet for projektet.

Kontakt os

Vi er ikke længere væk end et opkald!

Kontakt os