22491942_s

Strategi og business case

Hvorfor ikke gøre det selv?

Rejsen fra eksisterende telefoniløsninger til en Unified Communication løsning, er teknisk set en overkommelig opgave og mange kører det derfor som et rent IT projekt.

IT mæssigt er det ofte meget succesrige projekter, men organisationen oplever ingen fordele ved den nye teknologi, da der ikke er nogen comittet plan for fremtidig anvendelse.

Tilkøbte applikationer, er ofte købt ind med henblik på at ”ingen må være dårligere stillet”, i stedet for at fokusere på om man med en adfærdsændring kunne gøre noget bedre.

Udfordringen er at løsningen ikke skeler til jeres strategi og at der sjældent foreligger en businesscase, indeholdende målbare succeskriterier.

Det at spørge sig for i en erfa-gruppe er ikke nødvendigvis det rigtige, for hvad ved netværket egentlig om de mange muligheder og små work-arounds, der afgør hvad der er rigtigt for jeres forretning. Og de kender helt sikkert intet til jeres behov, som jo er udgangspunktet for hele opgaven. Nogle kontakter en leverandør eller producent for rådgivning og det er bestemt også kompetent teknisk rådgivning – men den er ikke uvildig. Og den er kun en lille del af den proces, som i skal igennem.

Se nedenfor i “Elementer i business case”, hvad 3C Communication har succes med at inddrage.

Den kontrollerede vej til succes:

3C arbejder ud fra, at den nye kommunikationsløsning støtter op om virksomhedens overordnede strategi. I praksis betyder det, at vi her kigger på features der vil være forretningsfremmende for jer, og først derefter finder ud af hvilke teknologier der så bør satses på.​

Der arbejdes med et bredt organisatorisk perspektiv, hvorved det sikres, at de forretnings enheder man påtænker skal have glæde af at følge strategien, rent faktisk bliver bevidst om deres behov, og bliver en aktiv del af projektet.

Der SKAL være styr på økonomien! Det sikrer alle parters succes. Vi har prøvet det før, og ved hvad en tilpasset løsning bør koste. Og vi har alt med - licenser, netværk, drift, udrulning, specialdesignede telefoniapplikationer … Der ud over udarbejder vi succeskriterier for løsningens adoption i samspil med jer, så vi efterfølgende kan dokumentere beslutningens effekt.

Denne involvering sikrer at alle elementer tænkes ind i businesscasen og gør ligeledes adoptionen af de nye muligheder, og accept af eventuelle adfærdsændringer, nemmere. Endvidere får man mulighed for at definere målbare succeskriterier, så man efterfølgende kan dokumentere at investeringen har været en succes.

Et samarbejde med 3C giver:

 • En løsning med fokus på hele jeres værdikæde
 • Færdig projekt- og handlingsplan med kendt økonomi (incl. licens strukturer)
 • Definerede og målbare succeskriterier

3C Communications ydelser er agile, og kan derfor være alt fra et par timers sparring til et komplet forløb, hvor vi driver hele processen. Læs mere om vores ydelser eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Elementer i business casen

Mange har udskudt beslutningen om at opgradere eksisterende telefoncentral, eller alternativt investere i en UC og Collaboration løsning, da markedet er svært at gennemskue og mulighederne er mange.

Flere af de gamle teknologier har udviklet sig markant, samtidigt med at nye er kommet til, og man kan derfor ikke isolere de forskellige områder, da teknologierne flere steder overlapper hinanden.

For at give en retvisende business case arbejder vi derfor med følgende områder:

Organisationen:

 • Definering af systemejere
 • Kapitalisering af adfærdsændringer
 • Video, Chat, Skype, mail, hvad giver mening for jer, hvornår og hvorfor.
 • Forandrings-agenter (for adoption af de nye kommunikations metodiker)

Platform:

 • Ny UC platform eller opgradering
 • Eksisterende features
 • Eksisterende special-løsninger
 • Skal man overhovedet eje sin egen platform eller abonnere på en tjeneste?

Kundecenter:

 • Hvad ønsker jeres kunder
 • Benchmark med go-to-market strategi
 • Sociale medier
 • Systemintegration, hvor meget og på hvilket niveau
 • Statistik og recording (vil fordre tilkøb af applikation, da UC løsningerne ikke kan dette out of the boks)

Mobil:

 • Er det et alternativ eller et supplement

Licenser og abonnementer:

De færreste leverandører af kommunikationsløsninger tager højde for dette, men henviser blot til en forudsætning i standardtilbuddet, om at det er ekskl.

Netværk:

Dette er ofte et overset punkt, og bare en del af ”forudsætningerne” - men er netværket gearet til de nye kommunikationsmetodikker? Og hvilken påvirkning har det på business casen?

Drift:

Flere vælger Microsoft, fordi det er nemt - men ønsker IT at stå på mål for telefoni, og det der kræves af ekstra uddannelse.

Succeskriterier:

Ovenstående er blot nogle af de elementer, der bør arbejdes med afhængig af organisations behov. Når vi har været igennem de relevante punkter for jer, kan der udarbejdes succeskriterier for organisationens brug af de nye kommunikationsformer.

3C Communication har meget stor succes med at anvende disse elementer i en businesscase for vore kunder.